Pulmafotograaf Egon Ligi

Küpsised ja privaatsuspoliitika

See veebilehekülg sisaldab intellektuaalomandi õigusega kaitstud materjale. Sellel veebisaidil avaldatud materjalide reprodutseerimine, kuvamine, jagamine, avaldamine või väljaandmine on lubatud ainult Egon Ligi eelneval kirjalikul loal.

See sait sisaldab linke teistele veebisaitidele. Nende veebisaitide sisu või kättesaadavuse jälgimine ei ole egonligi.com pädevuses ja egonligi.com ei võta mingit vastutust seoses muudele veebisaitidele viivate linkide kasutamisega.

Küpsised ja jälgimine

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid, et teie veebilehitsemise kogemust mugavamaks muuta. 

Küpsised on väikesed tekstilised andmefailid, mis paigutatakse teie arvuti, nutitelefoni või muu elektroonikaseadme mällu. Küpsised ei kahjusta teie seadet. Küpsised sisaldavad infot, mis võimaldavad veebilehe omanikul jälgida kasutaja käitumist ja eelistusi (nt milline on populaarne postitus). 

Info talletamiseks kasutame Google Analyticsit. See info aitab pidada külastuste kohta statistikat ning selle järgi ka teenuseid täiustada. Kogume infot ka arvuti või nutiseadme kohta, millega meie veebilehte külastate. See ei sisalda isiklikku informatsiooni.

Info, mida kogume:

 • Brauseri liik
 • Arvuti tüüp
 • Operatsioonisüsteem
 • Ühenduse liik
 • Ekraani resolutsioon
 • Seadmeteülene jälgimine
 • Kirja saatmisel IP aadress

Küpsistega mittenõustumine

Teil on alati võimalus keelduda küpsiste vastuvõtmisest. Seda saate teha, kui muudate oma veebibrauseri vastavat sätet. Täpsem säte sõltub veebibrauserist. Kuid arvestada tuleb, et küpsistest keeldumine võib mõjutada seda, kui mugav on teil meie veebilehte kasutada.

Küpsiste kustutamine

Varem salvestunud küpsiseid saab kustutada. Olenevalt teie brauserist ja operatsioonisüsteemist on meetodid erinevad. Kui te soovite küpsised edaspidi keelata, saate seadistada oma brauseri nii, et see küsib iga kord enne küpsise vastuvõtmist taas teie nõusolekut.

Info jagamine

Ilma teie loata ei jaga me isiklikku infot kolmandatele osapooltele.

Muudatused

Meie privaatsuspoliitika võib aja jooksul muutuda. Kõik vastava teemalised muudatused avaldatakse siin leheküljel.

Cookies and privacy

This webpage contains intellectual propertys that are copyrighted. Reproducing, sharing, printing, publishing and selling of this content is allowed only with the written permission of Egon Ligi.

This website contains links to other websites. Content or accessibility of these sites is not responsibility of egonligi.com and egonligi.com is not taking any responsibilities in connection with use of these links.

Cookies and tracking

We use cookies to make this webpage user-friendly. Cookies are small bits of textual data that are placed in your electronical device. Cookies are not harmful to your devices. Cookies contain information that help owner of the webpage to track user activity and preferences (ex. popular post). 

For tracking we use Google Analytics. This information is helping to keep statistics about visits count and to refine the services. Also we gather information about the device you are using to visit our webpage. It does not include personal data.

Information we use:

 • Type of browser
 • Type of computer
 • Operating system
 • Type of internet connection
 • Resolution of the screen
 • Cross-device tracking
 • With email IP address is attached

Not agreeing with the cookies

You will always have possibility to refuse receiving the cookies. You can do that by changing the settings of you browser. But it is good to acknowledge that cookies help you to use the webpage easier and faster.

Deleting of cookies

Pre-storaged cookies can be deleted. Depending on the browser and operating system, methods are different. If you want to block cookies further on, you can do it in you browser’s settings so that it will ask every time your permission before cookies are going to be used.

Sharing the information

We are not sharing any personal data without you permission to third-party.

Changes

Our privacy policy may change in time. All the same-topic changes will be made available here.